Aktualności

Akademiki dla doktorantów

Związku z procedurą przydzielania miejsc doktorantom w Domach Studenta informuję, że na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłaszamy terminy składania wniosków wraz załącznikami przez doktorantów:

1.            dla obecnych doktorantów : od 2 lipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r.

2.            dla osób przyjętych na I rok studiów – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb.

Do Biura ds. Studiów Doktoranckich należy złożyć wniosek wygenerowany z systemu USOSWeb oraz załączniki (zaświadczenie o dochodach wraz z wymienionymi w systemie załącznikami w przypadku obywateli Polski oraz mapkę z odległością od miejsca zamieszkania do Kampusu Głównego UW – wszyscy aplikujący).

Komplet dokumentów można składać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną, a obcokrajowcy mogą dodatkowo wysłać drogą mailową skany wymaganych dokumentów, jednak są zobligowani do dostarczenia oryginałów najszybciej jak wrócą do Polski. Doktoranci cudzoziemcy nie wypełniają oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o akademiki oraz terminów ich przyznawania znajduje się w załączeniu.

Akademiki – pismo Prorektor