Wydarzenia

Obrona pracy doktorskiej mgr. Roberta Juliusza Mahlera

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego  zawiadamiają, że dnia 17 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali 2.10 w Instytucie Archeologii, Krakowskie Przedmieście 26/28  odbędzie  się publiczna   obrona   rozprawy  doktorskiej :

        Mgr. Roberta Juliusza  Mahlera

Temat  rozprawy:  

 „Nekropola muzułmańska na Kom el-Dikka w egipskiej Aleksandrii – świadectwo przemian”

Promotor:                           dr hab.  Karol Piasecki, prof. US

Promotor pomocniczy:      dr Wiesław Więckowski

Recenzenci:                       prof. dr. hab. Maria Kaczmarek

                                            dr hab. Barbara Tkaczow, prof. PAN

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są
na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać