Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Radosława Suławki

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 22 marca  2019 ro godz. 1500  w sali „A” Instytutu Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Mgr. Adama Radosława Suławki

Temat  rozprawy:  

 „Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna w II Rzeczypospolitej (1918 -1939)

 Promotor:                          prof. dr hab.  Romuald Turkowski

Recenzenci:                      prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego:

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać