Wydarzenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ALEKSANDRY NATALII JATCZAK–REPEĆ / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MGR ALEKSANDRA NATALIA JATCZAK–REPEĆ

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 8 lipca 2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

MGR ALEKSANDRY NATALII JATCZAK –REPEĆ 

Tytuł rozprawy: „Postmodernizm w modzie lat 70. XX wieku. Pluralizm stylistyczny i zmiany na globalnym rynku mody,  ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce
Promotor:  dr hab.Anna Sieradzka, prof. UW
Recenzenci: Dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS ; Dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW
Dyscyplina naukowa: Nauki o sztuce
Język obrony: Polski

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: a.niakrasava@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 1.07.2020 r. do godz. 16:00 w dniu 6.07.2020 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce
Prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
———————————————————————————————————

The Academic Council of Arts Studies
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place
on 8-07-2020 at 14.00:

Mrs Aleksandra Natalia Jatczak-Repeć

Title of the dissertation:

Postmodernizm w modzie lat 70. XX wieku. Pluralizm stylistyczny i zmiany na globalnym rynku mody,  ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce

Dissertation supervisor: dr hab.dr hab. Anna Sieradzka, prof. UW
Reviewers: Dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS ; Dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW
Scientific discipline: Arts studies
Language of the defence: Polish

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail a.niakrasava@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 10:00 AM on  1-07-2020 until 16:00 PM on 6-07-2020.

Chair of The Academic Council of Arts Studies
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Pełne zawiadomienie: / Full notification:

Przewody doktorskie i nostryfikacje