Wydarzenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. ANTONA SAIFULLAYEU

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. ANTONA SAIFULLAYEU

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 16 września  2019 ro godz. 13:00 w sali 125 Instytutu Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

Mgr. Antona Saifullayeu

Temat  rozprawy:  

       „Średniowiecze w białoruskiej historiografii  postkolonialnej

Promotor:                           dr hab.  Jerzy Pysiak

Recenzenci:                       prof. dr hab. Rafał Stobiecki, dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać