Wydarzenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. DAWIDA ANDRZEJA MACHAJA

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają,  że dnia  3 grudnia  2019 r.  o godz. 13:00 w sali Instytutu Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

   Mgr. Dawida Andrzeja Machaja

Temat  rozprawy:

 „Tumulty wyznaniowe w dwóch stolicach Rzeczypospolitej: w Krakowie i Wilnie od XVI do XVIII w. – geneza, mechanizmy, uczestnicy

 Promotor:         prof. dr hab.  Urszula Augustyniak

Recenzenci:     prof. dr hab. Tomasz Kempa

prof. dr hab. Andrzej Karpiński

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

 

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać