Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Nowosielskiej

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 22 października 2018 ro godz. 1500 w sali Kolumnowej Wydziału Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

        Mgr Elżbiety Nowosielskiej

Temat  rozprawy:
Melancholia, szaleństwo i inne tzw. choroby głowy w Rzeczypospolitej w XVII  i XVIII w.

Promotor:
prof. dr hab.  Andrzej Karpiński

Recenzenci:
prof. dr hab. Urszula Augustyniak
dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl:

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać