Wydarzenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR KINGI KUBICKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia  3 grudnia  2019 r.  o godz. 16:45  w sali 125 Instytutu Historycznego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna  obrona rozprawy doktorskiej :

Mgr Kingi Kubickiej

Temat  rozprawy:  

  „Polonia francuska w latach 1945 – 1956. Aktywność społeczna i polityczna”

 Promotor: dr hab.  Tadeusz Rutkowski

Recenzenci:   dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. IH PAN ; prof. dr hab. Romuald Turkowski

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać