Wydarzenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. MAKAREGO PAWŁA GÓRZYŃSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia  4 grudnia 2019 ro godz. 16:00 w Sali Narożnej w Instytucie Muzykologii, (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście „C”,   Krakowskie Przedmieście 32) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 

         Mgr. Makarego Pawła Górzyńskiego

Temat  rozprawy:  

 Miasto, społeczeństwo, przyszłość: architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza przełomu XIX – XX wieku

Promotor:                           dr hab.  Barbara Arciszewska

Recenzenci:                       dr hab. Rafał Makała

dr hab. Jerzy Kos

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać