Wydarzenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR MARTY JAWORSKIEJ-OKNIŃSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają,  że dnia  3 grudnia  2019 r.  o godz. 15:00 w sali Instytutu Historycznego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

  Mgr Marty Jaworskiej-Oknińskiej

Temat  rozprawy:

 „Komunikacja między Moskwą a prowincją w świetle suplik zbiorowych z lat 1613 – 1649. Studium z kultury politycznej Państwa Moskiewskiego w XVII wieku

Promotor:         prof. dr hab.  Dariusz Kołodziejczyk

Recenzenci:     prof. dr hab. Ilona Czamańska

prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać