Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiem mgr. Leszka Jana Rościszewskiego

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu  Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 17 października 2018 ro godz. 1600 w Sali Narożnej Instytutu Muzykologii, (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście „C”, Krakowskie Przedmieście 32) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

         Mgr. Leszka Jana Rościszewskiego

 Temat  rozprawy:
Polski portret wojskowy epoki saskiej

Promotor:
prof. dr hab.  Juliusz Chrościcki

Recenzenci: 
dr. hab. Maciej Franz, prof. UAM
dr hab. Przemysław Mrozowski

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl:

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać