Wydarzenia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Marii Kajdańskiej

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego     zawiadamiają,  że dnia 11 grudnia 2018 ro godz. 16:00 w sali wykładowej w Instytucie Historii Sztuki, Krakowskie Przedmieście 26/28  odbędzie  się publiczna   obrona   rozprawy  doktorskiej :

        Mgr ALEKSANDRY MARII KAJDAŃSKIEJ

Temat  rozprawy:  

 „Ubiory w nowożytnym Gdańsku (od połowy XVI do końca XVIII wieku)”

 

Promotor:                           dr hab.  Anna Sieradzka, prof. UW

Recenzenci:                       prof. dr. hab. Anna Drążkowska

                                           prof. dr. hab. Krzysztof M. Kowalski

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie.

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać