Wydarzenia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Bartłomieja Zygmunta Kaczyńskiego

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu  Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia 20 lutego 2019ro godz. 1330 w sali 209 Instytutu Archeologii, Krakowskie   Przedmieście 26/28   odbędzie się  publiczna   obrona  rozprawy   doktorskiej :

 Mgr. Bartłomieja Zygmunta Kaczyńskiego

Temat  rozprawy:  

 Metalowe szpile pomorsko-kloszowego kręgu kulturowego.

 Promotor:                          dr hab. Paweł Szymański

Recenzenci:                       prof. dr  hab. Wojciech Blajer, dr hab. Mirosław Hoffmann

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego:

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać