Wydarzenia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Konstantinosa Balamoseva

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu  Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia 20 lutego 2019 ro godz. 1315 w sali 212 Instytutu Archeologii, Krakowskie   Przedmieście 26/28  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Mgr. Konstantinosa Balamoseva

Temat  rozprawy:  

   The language of early Byzantine epistolography in the light of unpublished letters from the Vienna papyrus collection (4th – 7th cent. AD)

Promotor:                           dr hab. Tomasz Derda, prof. UW

Recenzenci:                        prof. dr  Bernhard Palme,  prof. dr  Amphilochios Papathomas

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego:

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać