Wydarzenia

Publiczna obrona pracy doktorskiej Mgr Marty Pauliny Dziewanowskiej-Pachowskiej

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego     zawiadamiają,  że dnia 12 grudnia 2018 ro godz. 16:00 Sali Narożnej w Instytucie Muzykologii, (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście „C”,   Krakowskie Przedmieście 32)odbędzie  się publiczna   obrona   rozprawy  doktorskiej :

        Mgr Marty Pauliny Dziewanowskiej-Pachowskiej

Temat  rozprawy:  

 „Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego”

Promotor:                           dr hab.  Iwona Lindstedt

Recenzenci:                       dr. hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM
                                          hab. Jacek Szerszenowicz, prof. AM w Łodzi 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie.

 

 

 

 

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać