Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Anny Deptuły

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu  Warszawskiego zawiadamiają,  że dnia  22 maja 2019 r.  o godz. 11:30  w sali 210 Instytutu Archeologii, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej:

Mgr Agaty Anny Deptuły

Temat  rozprawy:  

 „Inskrypcje ścienne z Dolnego Kościoła w Banganarti

 Promotor:                           prof. dr hab.  Adam Łajtar

Recenzenci:                        ks. prof. dr  hab. Józef Naumowicz ; dr hab. Bogdan Żurawski, prof. PAN

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego:

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać