Wydarzenia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Edyty Blusiewicz

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu  Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia  16 stycznia 2019 ro godz. 1300 w sali 210 Instytutu Archeologii, Krakowskie   Przedmieście 26/28  odbędzie  się  publiczna obrona rozprawy   doktorskiej :

 Mgr Karoliny Edyty Blusiewicz

Temat  rozprawy:  

         Umiejętności zawodowe szewców w małych miastach Pomorza Gdańskiego w 2. poł. XIV wieku w świetle źródeł archeologicznych”

Promotor:                           prof. dr hab.  Jerzy Kruppé

Recenzenci:                       prof. dr hab. Jadwiga Chudziak

prof. dr hab. Hanna Kočka-Krenz

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego:

 

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Zobacz jak dojechać

Inne wydarzenia w tym tygodniu