Aktualności

Godziny dziekańskie 29 IV 2019 r.!

W związku z dodatkowym posiedzeniem RW w dniu 29 kwietnia 2019 r. ogłaszam  godziny  dziekańskie od 15.30. do 18.00.
Dziekan Wydziału Historycznego
dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW