Aktualności

Godziny Dziekańskie 3 VI 10:00-12:30

W związku konferencją naukową z okazji 30 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., ogłaszam godziny dziekańskie w IH UW 3 czerwca br. w godz. 10.00-12.30.
Zachęcam Państwa do udziału w tej konferencji. 

dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW
Dziekan WH