Aktualności

Godziny dziekańskie w dniu 21 stycznia 2020 r.

W związku z wyborami w dniu 21 stycznia 2020 r. członków do Kolegium Elektorów UW ogłaszam godziny dziekańskie:
w godz. 11.30  –  13.30   dla kurii innych nauczycieli akademickich w godz. 11.30  –  15.00   dla kurii doktorów habilitowanych w godz. 14.30  –  17.00   dla kurii profesorów i profesorów uczelni

Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. ucz.