Studia doktoranckie

Interdyscyplinarne humanistyczne studia doktoranckie

Sekretariat

 • mgr Katarzyna Liwska

 • Nowy Świat 69, III piętro, p.321

 • +48 22 55 20 258

 • ihsd@uw.edu.pl

 • wtorek-piątek 10.30-14.00

Kierownik

 • Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

 • Nowy Świat 69, piętro III, p. 321

 • +48 22 826 85 69, + 48 22 552 01 11

 • d.kuzmina@uw.edu.pl

 • środy: godz. 13.00-15.00

Sekretarz

 • dr Anna Mierzecka

 • Nowy Świat 69, piętro III, p. 314

 • + 48 22 552 37 15

 • anna.mierzecka@uw.edu.pl

 • wtorki 14.00-15.00

Terminarz zajęć roku akademickiego 2018/2019:

Semestr pierwszy zimowy 2018/2019

 • 13.X.2018 r. – Inauguracja + I zjazd
 • 27.X.2018 r.
 • 24.XI.2018 r.
 • 08.XII.2018 r.
 • 19.I.2019 r.
 • 02.II.2019 r.
 • 09.II.2019 r.

 

Semestr drugi letni 2018/2019

 • 02.III.2019 r.
 • 16.III.2019 r.
 • 30.III.2019 r.
 • 13.IV.2019 r.
 • 11.V.2019 r.
 • 25.V.2019 r.
 • 08.VI.2019 r.

Opłaty za studia:

Wysokość czesnego wynosi 5000 złotych za rok studiów. Wysokość czesnego dla studentów, którzy nie są obywatelami RP wynosi 3000 euro rocznie + 200 euro opłaty jednorazowej.

Uczestnicy studiów będą proszeni o dokonywanie wpłat na rachunek:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Bank Millenium SA I O/W-Wa
09 1160 2202 0000 0000 6084 9518

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

Doktor nauk humanistycznych z zakresu:

       Wydział Filozofii i Socjologii:
– filozofia
– socjologia

        Wydział Historyczny:

 archeologia
– bibliologia i informatologia
– etnologia i antropologia kulturowa
– historia
– historia sztuki
– nauki o sztuce 

         Wydział Polonistyki:
– językoznawstwo
– kulturoznawstwo
– literaturoznawstwo

O studiach

Celem studiów jest rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych nad dziedzictwem kultury polskiej jako narodowej i europejskiej oraz podtrzymywanie w świadomości społecznej tradycji kulturowych. Kształcenie doktorów nauk humanistycznych odbywa się pod kierunkiem specjalistów z zakresu filozofii, historii idei, historii sztuki, historii muzyki, historii literatury polskiej i europejskiej, archeologii i bibliologii, informacji naukowej – profesorów UW, a także profesorów z innych ośrodków uniwersyteckich z całej Polski. Program obejmuje wykłady monograficzne, zajęcia z metodologii badań, warsztaty z zakresu m.in. edytorstwa i tekstologii, retoryki, translatologii, konsultacje indywidualne. Słuchacze maja prawa studentów UW, m.in. mogą korzystać z internetowych form dydaktyki UW, uczestniczyć w wykładach ogólnouniwersyteckich, sesjach naukowych, seminariach. Mogą także ubiegać się o stypendium i granty badawcze lub uczestniczyć w projektach kierowanych przez profesorów.
Niestacjonarne studia prowadzone co dwa tygodnie, w sobotę. Podstawową formą studiów są konsultacje z promotorem (promotorami) oraz seminaria kierunkowe.
Kadra studiów składa się z pracowników wydziałów, które zawarły porozumienie, pracowników Polskiej Akademii Nauk i specjalistów z całej Polski.
Studia kładą duży nacisk na ukształtowanie warsztatu badawczego i poznanie metodologii procesu badawczego w poszczególnych dziedzinach.

Regulamin studiów

Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019