Studia doktoranckie

Wydziałowe studia doktoranckie

Kierownik studium doktoranckiego

 • dr. hab Monika Rekowska

 • W semestrze zimowym 2018/2019:
  wtorek, godz. 11.00 - 12.30
  czwartek, godz. 15.00 - 17.00

 • UWAGA: najbliższy dyżur odbędzie się 8 stycznia 2019 roku.

UWAGA

Sprawami związanymi z otwieraniem i prowadzeniem przewodów doktorskich oraz obron doktorskich zajmuje się Pani Urszula Smolińska z Dziekanatu ds. Ogólnych.

Sekretariat studiów doktoranckich

 • Katarzyna Śniecińska

 • +48 22 552 45 40

 • studiumdoktoranckie.wh@uw.edu.pl
  k.sniecinska@uw.edu.pl

 • poniedziałek - środa : 10.00 - 12.00 oraz 13.00 - 14.30
  czwartek : 11.15 - 12.00 oraz 13.00 - 17.00

 • prowadzenie spraw Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego i kompleksowa obsługa jego doktorantów
 • Przyjęcia doktorantów: budynek dydaktyczno-administracyjny Wydziału Historycznego, Dziekanat do Spraw Studenckich i Doktoranckich

Komisje doktorskie Rady Wydziału Historycznego

Ogłoszenia

Sprawozdanie z działalności studium doktoranckiego WH UW w r.a. 2017/2018.
Do pobrania TUTAJ

W dniach 24-31 grudnia 2018 r. dziekanat będzie nieczynny. W dniach 2-3 stycznia 2019 r. dziekanat czynny w godzinach 10.00-13.00.
Najbliższe dyżur dr hab. Rekowskiej: 8 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się załącznik z listą osób, które otrzymały stypendium doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.

 

 • Szanowni Doktoranci,

W związku z przyznaniem ministerialnej transzy DSM, doktoranci mają możliwość ubiegania się o jednorazową dotację  na prowadzenie badań przez młodych naukowców. Warunkiem, które umożliwia im finansowanie w ramach wspomnianej dotacji jest przygotowanie i przedstawienie (w formie elektronicznej) dzieła, na wykonanie którego należy przedtem zawrzeć z władzami WH umowę.Prawo do podpisania umowy i otrzymania jednorazowej dotacji mają doktoranci I, II, III, IV i V roku studiów. Dotacja może być przyznana tym osobom, które mają uregulowane kwestie związane zzaliczeniami oraz z tokiem studiów,  nie mają warunków, nie przebywają w tym roku akademickim na urlopie – za wyjątkiem urlopów naukowych.

W tym roku akademickim, w stosunku do lat poprzednich, nastąpiły zmiany w harmonogramie działań:

1. Umowę należy złożyć w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2018 r.   Umowa powinna zostać wypełniona według  wzoru (patrz załącznik). Proszę koniecznie zapoznać się z przypisami końcowymi!

2. W umowie należy wpisać deklarację dzieła, jakie doktorant chciałby w ramach umowy wykonać (definicja dzieła – patrz wzór umowy).

3. Do 11 marca 2019 roku należy dostarczyć dzieło w wersji elektronicznej (wysłane na maila studiumdoktoranckie.wh@uw.edu.pl tytułem: DSM dzieło 2019) oraz podpisany rachunek w wersji pisemnej. W przypadku niedostarczenia dzieła oraz rachunku w wyznaczonym terminie umowę uzna się za NIEWYKONANĄ.

4. Kwota do wpisania na rachunku będzie podana po potwierdzeniu liczby osób, które złożą umowę (równoznaczną z zobowiązaniem o wykonanie dzieła!)

 • Szanowni Doktoranci,

Przypominam, że w USOSweb można już składać  wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego i stypendium dla najlepszych doktorantów.  Termin mija 22 października 2018 r. Wydrukowane i podpisane wnioski oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia należy składać w dziekanacie ds. doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2018 r 

Jeśli całość dokumentacji nie mieści się w pojedynczej koszulce, dokumenty należy dostarczyć w teczce.

Zasady oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019 znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

Regulamin studiów doktoranckich

Program studiów

ROZLICZENIE ROKU

Przypominamy o obowiązku składania rocznych sprawozdań przez doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW najpóźniej do 14 września 2018 r.  według następującego wzoru:

UWAGA! Od r. ak. 2016/207 obowiązuje nowy wzór formularza sprawozdania rocznego – sprawozdania w innej formie nie będą przyjmowane. Sprawozdanie musi być uzupełnione o dokumenty wymienione w punkcie 9 „Szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich” (od r. ak. 2017/2018 proszę nie dołączać wydrukowanych publikacji lub potwierdzeń o przyjęciu do druku)

Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje nowy program Studiów Doktoranckich

UWAGA: Do sprawozdania powinny być dołączone: pkt. c) wydrukowane publikacje lub potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku (od redakcji monografii lub czasopisma) nie obowiązuje w roku akademickim 2017/2018.

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Konwersatorium Zespołu Historii Kultury Staropolskiej dla doktorantów: