Wydziałowe studia doktoranckie

Samorząd doktorantów

Samorząd Doktorantów Wydziału Historycznego UW

 • Przewodnicząca

  • mgr Marta Jaworska-Oknińska

  • +48 513 078 721

  • marta.krystyna.jaworska@gmail.com

  Wiceprzewodnicząca

  • mgr Karolina Morawska

  • morawska-k@wp.pl

  Sekretarz

  • mgr Magdalena Luto

  • m.w.luto@gmail.com

  Delegat do Rady Samorządu Doktorantów UW

  • mgr Tomasz Dziewicki

  • tdziewicki@gmail.com

  Członkowie

  • mgr Magdalena Herman

  • magdalena.herman@onet.pl

  • mgr Robert Statkiewicz

  • robertstatkiewicz@student.uw.edu.pl

  • mgr Makary Górzyński

  • makarygorzynski@gmail.com

  • mgr Oskar Lubiński

  • oskar.s.lubinski@gmail.com

  • mgr Katarzyna Kostecka

  • wookiewo@o2.pl

  • mgr Weronika Kobylińska-Bunsch

  • w.kobylinska@gmail.com

  • mgr Maksymilian Sas

  • m.sas.@uw.edu.pl

 • Komisja Doktorancka

  • mgr Marta Jaworska-Oknińska

  Komisja Finansowo-Budżetowa

  • mgr Makary Górzyński

  Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

  • mgr Weronika Kobylińska-Bunsch

  Wydziałowa Komisja Wyborcza

  • mgr Jerzy Szafranowski

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie

  • mgr Jerzy Szafranowski

  • mgr Wojciech Bernatowicz

  Komisja do spraw Regulaminu Wydziału Historycznego

  • mgr Weronika Kobylińska-Bunsch

 • Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

  • mgr Maksymilian Sas

  • komisjastypendialna.wh@uw.edu.pl

  Przewodnicząca

  • mgr Magdalena Herman

  • magdalena.herman@onet.pl

  Wiceprzewodniczący

  • mgr Makary Górzyński

  • makarygorzynski@gmail.com

  Członkowie

  • mgr Marta Jaworska-Oknińska

  • mgr Maksymilian Sas

  • Katarzyna Śniecińska