Aktualności

List dr. hab. Joanny Godlewicz-Adamiec, dr hab. Małgorzaty Łuczyńskiej-Hołdys i dr hab. Moniki Opalińskiej z Wydziału Neofilologii w sprawie awansu adiunktów z habilitacją

Na prośbę Autorek publikujemy list skierowany do JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie ścieżek awansu adiunktów z tytułem doktora habilitowanego w świetle dyskusji na temat kształtu Uniwersytetu po wprowadzeniu nowej Ustawy.

List dostępny jest w TUTAJ i może stać się także ciekawym głosem w dyskusji prowadzonej na naszym Wydziale.