Aktualności

MUSTIS 2019 – Szkoła Letnia w Tunezji


Szkoła letnia Mustis 2019 jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Historycznego oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pozwoli on wprowadzić uczestników
w interdyscyplinarny charakter badań archeologicznych, łączących nauki humanistyczne z metodami rozwijanymi przez nauki przyrodnicze i ścisłe. Zajęcia (po angielsku) odbywać się będą w realnych warunkach wykopalisk archeologicznych w Tunezji, w dniach 20-30 września 2019.

Projekt skierowany jest do studentów I-go i II-go stopnia Wydziałów Historycznego i Orientalistycznego UW, którzy powinni zgłosić chęć uczestnictwa za pomocą formularza wysłanego pod wskazany adres
internetowy (summerschoolmustis@uw.edu.pl) do dnia 12 maja 2019 r.

Projekt finansowany jest z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER ścieżka 3.5.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej oraz na stronie Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)