Aktualności

Przewodnik dla nowych studentów

Z myślą o nowych studentach Biuro Prasowe UW przygotowało przewodnik dla osób rozpoczynających pierwszy rok nauki na uniwersytecie.

Ośmiostronicowa publikacja posłuży wszystkim studentom, którzy poznawanie uniwersytetu mają dopiero przed sobą. Nowy przewodnik zawiera podstawowe informacje dotyczące kształcenia na UW. Można tu znaleźć odpowiedzi na pytania związane m.in. z rejestracją na zajęcia, wymianą krajową i zagraniczną czy pomocą materialną.

„Dzięki przewodnikowi pierwszoroczniacy zyskają też szybki dostęp do uniwersyteckich map, istotnych dat w kalendarzu akademickim oraz danych na temat punktów wsparcia na UW. Zapoznają się również z takimi pojęciami jak USOS, ogun czy zapomoga. Poza tym, przewodnik wymienia wykraczające poza zajęcia dydaktyczne możliwości rozwoju studentów na UW (koła naukowe, samorząd studentów, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego etc.).”

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać tutaj. Drukowane egzemplarze przewodników dla studentów I roku dostępne będą od 25 września w Biurze Prasowym UW (Pałac Kazimierzowski, p. 11) i na wydziałach.