S. DOKTORANCKIE - Program studiów

ROZLICZENIE ROKU

Przypominamy o obowiązku składania rocznych sprawozdań przez doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW najpóźniej do końca trzeciego tygodnia września według następującego wzoru: 


WZÓR SPRAWOZDANIA


UWAGA! Od r. ak. 2016/207 obowiązuje nowy wzór formularza sprawozdania rocznego - sprawozdania w innej formie nie będą przyjmowane. Sprawozdanie musi być uzupełnione o dokumenty wymienione w punkcie 9 "Szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich".

 


Wskazówki dla opiekunów naukowych lub promotorów przy pisaniu opiniiOd roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje nowy program Studiów Doktoranckich.


PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH 2017/2018


Szczegółowe zasady studiowania od r.a. 2016/2017Szanowni Państwo,

     uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia Pana prof. dra hab. Adama Łajtara Interpretacje i ich legitymizacja 4 (czw. 9.45, s.109, Instytut Archeologii) zostaną udostępnione w dodatkowej rejestracji internetowej (3100-DOK-16Lcz.2).
Rejestracja trwać będzie od 03.03.2017 (godz. 10.00) do 17.03.2017 (godz. 23:59).

Z wyrazami szacunku
Klaudia Pożarycka
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego UW ds. Usos


UWAGA DOKTORANCI!

W cyklu dydaktycznym 2016Z dla doktorantów Wydziału Historycznego zostanie uruchomiona rejestracja wydziałowa, która trwać będzie od 10 października br. (godz. 10.00) do 31 października (godz. 23.59).
Dla I roku rejestracja (3100-DOK-16Z-I) w Usos web obejmie następujące przedmioty:
Granice interpretacji naukowej - 3100-DOK-INTER1/Z
Interpretacje i ich legitymizacja
, cz.I - 3100-DOK-INTER2/Z

Na zajęcia Dydaktyka Szkoły Wyższej (3100-DOK-DSZW) doktoranci I roku zostali dopisani administracyjnie.

Dla I,II i III roku zostanie otwarta rejestracja (3100-DOK-16Z) na zajęcia Późnośredniowieczne i nowożytne konwersatorium Zespołu Historii Staropolskiej dla doktorantów kierunków humanistycznych (3100-DOK-KONZHKS/Z).

Na zajęcia Metodyka dla doktorantów Wydziału Historycznego (3100-DOK-METOD) doktoranci II roku zostali dopisani administracyjnie.

 

 

DODATKOWA REJESTRACJA

uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia Pana prof. dra hab. Adama Łajtara Interpretacje i ich legitymizacja 4 (czw. 9.45, s.109, Instytut Archeologii) zostaną udostępnione w dodatkowej rejestracji internetowej (3100-DOK-16Lcz.2).
Rejestracja trwać będzie od 03.03.2017 (godz. 10.00) do 17.03.2017 (godz. 23:59).

 

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

zajęcia dla I roku

Dydaktyka Szkoły Wyższej - sylabus


Zajęcia Dydaktyka Szkoły Wyzszej poprowadzi pani dr Elżbieta Widota, zajęcia prowadzone będą w blokach pięciogodzinnych, doktoranci I roku zostaną podzieleni na dwie grupy alfabetycznie, zajęcia będą się odbywały O godz. 13:30 w sali 108, budynek dydaktyczno-administracyjny Wydziału Historycznego UW.

Termin dla I grupy:

21.X, 28.X, 04.XI

Termin dla II grupy:

 18.XI, 25.XI , 2 XII


Interpretacje i ich legitymizacja - konwersatorium, zajęcia obowiązkowe dla I roku


Interpretacje i ich legitymizacja - dr hab. M Radkowska-Walkowicz, dr hab. S. Sikora

Zajęcia będą odbywać się w semestrze letnim 2016/2017 we wtorki o 18.30 w sali 212 w Instytucie Archeologii (zapisy przez internet bezpośrednio u prowadzacych) lub w systemie USOS. Interpretacje i ich legitymizacja - prof. dr hab. Jerzy Wasilewski

Konwersatorium prof. J. Wasilewskiego bedzie odbywało się w semestrze zimowym oraz letnim 2016/2017.

Zajecia prof. J. Wasilewskiego rozpoczynają sie 11.X. 2016 r. (wtorek) godz. 16:45-18:15, sala 206a w Instytucie Archeologii, 


Konwersatorium - Interpretacje i ich legitymizacja dr hab. Pawła Żmudzkiego

Konwersatorium "Granice interpretacji naukowych" prowadzone przez dr hab. Pawła Żmudzkiego będą odbywały się w czwartek, godz. 18:30 , sala nr 17 Instytutu Historycznego.

Zajecia rozpoczną się 6 października 2016 r.


Zajecia dla II roku Metodyka zajęć dydaktycznych w roku akad. 2016/2017

metodyka dla doktorantów WH - dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW


Zajęcia z metodyki rozpoczynają się 4 października 2016r. (wtorek) godz. 18.30, sala 108, budynek administracyjno-dydaktyczny WH.

Obowiązują samodzielne zapisy w systemie USOS.

Propozycja ogólnouniwersyteckich  wykładów/zajęć fakultatywnych dla doktorantów WH na rok 2016/2017


Konwersatorium dla doktorantów- prof. dr hab. Urszula Augustyniak

Konwersatorium dla doktorantów - prof. dr hab. U. Augustyniak będą odbywały sięw semestrze zimowym 2016/2017  we wtorki  o godz. 15 w sali 125 IHUW, pierwsze spotkanie odbędzie się 4 października 2016r o godz. 15 , sala 125 IHUW


Wykład pt. "Orfeusz, orfizm, orficy. Klopoty metodologiczne"Prowadzony bedzie przez prof. dr hab. Włodzimierza Lengauera, zajęcia będą odbywały sie w semestrze letnim 2016/2017, poniedziałki godz. 16:45 sala 17 Instytut Historyczny.


 

 

                                          KOMUNIKAT  

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, że Komisja Doktorancka Wydziału Historycznego podjęła decyzję o tym, iż od dnia 01.10.2015r. rozliczanie zjęc będzie według punktów ECTS  a nie jak wcześniej w systemie godzinowym.

Wszystkie osoby, które przed 01.10.2015r. odbyły pełne zajecia fakultatywne (45h) nie będą oczywiście rozliczane wg punktów ECTS, natomiast Ci doktoranci, którzyjedynie częściowo (np. 30h) owe zajęcia w tym terminie odbyli, muszą uzyskać (za pozostałe godziny) w bieżącym roku akademickim 2015/2016 3 punkty ECTS.

 


 Program kształcenia i plan stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego dnia 23 kwietnia 2014 r. obowiązujacy od
1 października 2014 r.


program kształcenia i plan studiów doktoranckich obowiazujący od 1.10.2014


Uchwała Rady Wydziału Historycznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany programu Studiów Doktoranckich WH


Program kształcenia i plan stacjonarnych studiów doktoranckich


Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na WH obowiązujące od roku akad. 2012/2013


Zasady odbywania praktyk dydaktycznych od roku akad. 2012/2013

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-07-21 11:45:07
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:70994