Komunikaty

Godziny dziekańskie w dniu 19 maja br.

W związku z piknikiem organizowanym dla wszystkich pracowników uniwersyteckich w ogrodach BUW  UW ogłaszam  w dniu 19 maja br.  godziny dziekańskie od godz. 14.00

Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Małgorzata Karpińska, prof.UW


Szanowni Państwo,

w związku z uchwaleniem ​​ nowego Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zapraszamy na szkolenie dla pracowników, doktorantów i studentów UW  pt. "Praktyczne aspekty zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim w świetle nowego Regulaminu".

 

Czas i miejsce:  12.05.2017 w godz. 10:00-11:00

                           Centrum Nowych Technologii (CeNT) - aula 1130

                            ul. S. Banacha 2c

                            02-097 Warszawa

                            (Kampus Ochota)

 

Prowadzenie: dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, Renata Olejnik, Piotr Musiał z UOTT UW.

 

Formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/a/uw.edu.pl/forms/d/e/1FAIpQLScX3UxMI8RVJCffLwmsYaNCeyt_mCgbanSU3-j1YaK_f78qiQ/viewform

 

Przydatne linki:

http://www.uott.uw.edu.pl/regulamin-nabywania-korzystania-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-uniwersytecie-warszawskim

 

Z poważaniem,

Małgorzata Roge-Wiśniewska

w imieniu zespołu UOTT

 


OGŁOSZENIE


Zaproszenie do udziału w badaniach Globsec Policy Institute oraz Ośrodka Analiz Politologicznych UW na temat orientacji w polityce zagranicznej

Pozostał już tylko nieco ponad miesiąc do Global Security Forum w Bratysławie, a realizatorzy badań przygotowywanych na to spotkanie nadal potrzebują odpowiedzi studentów Wydziału Historycznego UW w ankiecie na temat polityki zagranicznej oraz udziału wybranych spośród nich w zogniskowanym wywiadzie grupowym. Wszyscy Ci studenci, którzy wezmą udział w wywiadzie – zostaną także zaproszeni do udziału w warsztacie dotyczącym prowadzenia badań jakościowych. Serdecznie zapraszamy - ankietę znajdziecie tutaj:

 

https://goo.gl/forms/7xPePtRVxPMEyWVp1

 W ramach działań Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW) uruchomione zostało w roku 2015 Repozytorium Otwartych Danych - RepOD (https://repod.pon.edu.pl/).

RepOD jest serwisem bezpłatnym, przeznaczonym dla wszystkich polskich naukowców, ze wszystkich dziedzin nauki. Służy do otwartego udostępniania danych naukowych - takich, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej.

Otwarte udostępnianie danych jest coraz powszechniejsze w świecie naukowym. Udostępnienia danych wykorzystanych w opublikowanych artykułach wymaga bardzo wiele czasopism naukowych, w kolejnych krajach  instytucje finansujące naukę w ramach umów grantowych wprowadzają obowiązek otwartego udostępniania danych pochodzących z finansowanych przez nie badań. Także Komisja Europejska zaleca, by dane badawcze pochodzące z projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 były udostępniane w repozytoriach danych.

W RepOD można udostępniać zarówno dane już wykorzystane w publikacjach naukowych, jak i dane jeszcze nie wykorzystane; zarówno dane surowe, jak i przetworzone  -  decyzje w tym zakresie należą do twórców danych. Umieszczenie danych w repozytorium ułatwia ich ponowne wykorzystanie, zarówno przez samych twórców (dzięki temu, że dane są prawidłowo opisane), jak i przez innych zainteresowanych. Dzielenie się danymi badawczymi poprawia jakość i efektywność nauki. Badania naukowe posuwają się naprzód szybciej - jest mniej konkurencji, a więcej współpracy. Dostępność danych dla badaczy z innych dziedzin nauki i osób spoza środowiska akademickiego daje szanse na ich nowatorskie wykorzystanie. Dzięki otwartym danym łatwiej zweryfikować opublikowane wyniki badań, łatwiej walczyć z oszustwami i nierzetelnością naukową. Każdy zbiór danych umieszczony w RepOD otrzymuje numer DOI (digital object identifier), dzięki czemu może być jednoznacznie cytowany w pracach naukowych. RepOD zapewnia także bezpieczną, długoterminową archiwizację.

Więcej na temat otwartych danych badawczych można dowiedzieć się z artykułu:
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2016/07-08/otwieranie-malych-danych-badawczych/

Zachęcamy wszystkich badaczy do korzystania z serwisu: zarówno do deponowania w nim swoich danych, jak i do korzystania z udostępnionych zbiorów. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania repozytorium można kierować na adres repod@pon.edu.pl.

 


Od dnia 2 stycznia 2017 roku Sekcja Ekonomiczno-Finansowa WH w piątki jest nieczynna dla interesantów.


Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego UW nr 1 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Wydziale Historycznym


Szanowni Państwo,

od 2 stycznia 2017 obowiązują nowe zasady wynajmu Sali Kolumnowej. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce "wynajem Sali Kolumnowej"
Informacja o możliwości wykorzystania platformy cyfrowej UW w e-learningu

Ulotka Come

Wydziałowy Pełnomocnik ds e-learningu, dr hab. Monika Rekowska, przewiduje w połowie stycznia spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych tematem. Bliższe dane (dokładna data, godzina i miejsce) zostaną podane w późniejszym terminie.


Zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-05-16 15:32:17
Opis ostatniej aktualizacji:us
Zredagował:Urszula Smolińska Samodzielna Sekcja ds. Ogólnych, tel.:+48 22 55 24 536, +48 22 826 21 30, email:usmolinska@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:707987