OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH - Zawiadomienia o obronach


                      Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu     Warszawskiego   zawiadamiają,  że dnia  26 lutego 2018 ro godz. 13.30  w sali „A Instytutu Historycznego, Krakowskie   Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna   obrona   rozprawy   doktorskiej :

 

         Mgr. Marcina Huberta Ochmana

 

Temat  rozprawy:  

 „Polski korpus inżynierów wojskowych w latach  1807 - 1831 

 

 

Promotor:                          dr hab.  Jarosław Czubaty, prof. UW

Recenzenci:                       dr. hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ

                                           dr. hab. Maciej Trąbski, prof. AJK

 

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu             Warszawskiego   zawiadamiają,  że dnia  8 marca 2018 ro godz. 14.00      w sali wykładowej w Instytucie Historii Sztuki, Krakowskie  Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna   obrona   rozprawy   doktorskiej :

 

         Mgr. Piotra Dominika Słodkowskiego

 

Temat  rozprawy:  

 „Modernizm, zaangażowanie, tożsamość. Przypadek Henryka Strenga/ Marka Włodarskiego

 

 

Promotor:                          dr hab.  Waldemar Baraniewski, prof. ASP

Recenzenci:                       prof. dr. hab. Maria Poprzęcka

                                          prof. dr. hab. Jacek Leociak

 

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

                     Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu             Warszawskiego     zawiadamiają,  że dnia  12 marca 2018 ro godz. 13.10  w sali „A Instytutu Historycznego, Krakowskie   Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna   obrona   rozprawy   doktorskiej :

 

         Mgr Małgorzaty Joanny Janickiej

Temat  rozprawy:  

 „Edukacja kobiet na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX wieku 

 

Promotor:                          dr hab.  Grażyna Szelągowska, prof. UW

Recenzenci:                       dr. hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW

                                          dr. hab. Tomasz Pudłocki  (UJ)

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

              Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu             Warszawskiego     zawiadamiają,  że dnia  19 marca 2018 ro godz. 13.30  w sali „A Instytutu Historycznego, Krakowskie   Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna   obrona   rozprawy   doktorskiej :

 

         Mgr. Iurii Chainskyiego

 

Temat  rozprawy:  

 „Turcja w polskiej polityce prometejskiej w latach 1918-1932 

 

 

Promotor:                           prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk

Recenzenci:                       prof. dr. hab. Marek Kornat (IH PAN)

                                          dr. hab. Paweł Olszewski  (Uniw. W Kielcach))

 

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl

 

 

 

 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-06-30 11:46:14
Opis ostatniej aktualizacji:us
Zredagował:Urszula Smolińska Samodzielna Sekcja ds. Ogólnych, tel.:+48 22 55 24 536, +48 22 826 21 30, email:usmolinska@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:43045