Aktualności

Szkolenie z przepisów RODO

W celu zapoznania się z zakresem ochrony informacji i przetwarzania danych osobowych w szczególności z przepisami RODO dla pracowników Wydziału Historycznego zostało zorganizowane szkolenie w dwóch terminach do wyboru :

5 czerwca 2018, godz. 10.00 – 12.00, Sala Kolumnowa WH UW

27 czerwca, godz. 10.00 – 12.00, Sala Kolumnowa WH UW

Szkolenia poprowadzi Inspektor Ochrony Danych UW.

Szkolenie jest obowiązkowe dla osób:

  • pełniących funkcje: kierownicze tj. dyrektorów, kierowników
  • pracowników administracji w Dziekanatach WH
  • dla pracowników sekretariatów w Instytutach WH oraz w OBP
  • dla członków Komisji rekrutacyjnych/ stypendialnych/ konkursowych

W szkoleniu uczestniczyć mogą wszyscy pracownicy Wydziału Historycznego.