Aktualności

Warsztat „Wprowadzenie do archeologii włókiennictwa z zastosowaniem metody ‘hands-on learning’”

18 grudnia 2018 w Instytucie Archeologii odbył się warsztat pt. „Wprowadzenie do archeologii włókiennictwa z zastosowaniem metody ‘hands-on learning’”.

W czasie zajęć studenci samodzielnie analizowali osiemnastowieczne tkaniny archeologiczne, udostępnione nam dzięki uprzejmości Prof. Małgorzaty Grupy z UMK w Toruniu. W zajęciach wykorzystane zostały następujące pomoce dydaktyczne, zakupione z dotacji projakościowej: tzw. lupy tkackie i narzędzia dentystyczne, lampa lupa oraz dwa mikroskopy cyfrowe Dino-Lite AM4115T EDGE.
Tkaniny były najpierw mierzone i oglądane makroskopowo (czyli bez użycia przyrządów optycznych). Do rozpoznania budowy tkaniny: splotu tkackiego oraz liczby nitek w cm kw, zastosowaliśmy rozkładane lupy tkackie z podziałką, które powiększają obraz pięciokrotnie (DCS_1250, 1251, 1267).
Budowa nitek – ich średnica, kierunek i kąt skrętu – rozpoznawane były z użyciem mikroskopów i powiększeń ok. 20 – 30 x. Próba identyfikacji surowca, z którego zrobiono nitki wymagało maksymalnych powiększeń dostępnych w zakupionych modelach mikroskopów, czyli ok. 200 – 220 x. (zdjęcia wszystkich aktywności: 1287, 1288, 1298, 1301).
Studenci dowiedzieli się też, w jaki sposób kalibruje się mikroskopy cyfrowe przed rozpoczęciem pomiarów (1276, 1278), oraz ćwiczyli ‘zdejmowanie’ pomiarów na monitorze komputera z użyciem narzędzi dostępnych w oprogramowania Dino-Lite (1298, 1301).
Dodatkową pomoc w badaniach stanowiła lampa lupa (1257, 1295) mocowana do blatu: oświetlała, doświetlała, powięszkała.
Z dotacji zakupione zostały także rozmaite nitki, do wykorzystania przez studentów w ich własnych próbach posługiwania się dawnymi technikami tkackimi, takimi jak tkanie na bardku czy krośnie ciężarkowym. Za ten zakup szczególnie są wdzięczni esteci, bo zapasy były na wyczerpaniu oferując jedynie rozmaite odcienie fioletu.

Tekst: Agata Ulanowska
Wszystkie zdjęcia z sesji Dino-Lite zrobiła Katarzyna Żebrowska.