Aktualności

Wyniki konkursu na stypendia naukowe dla doktorantów finansowane w ramach projektu „Różność z jedności. Produkcja drzeworytów ilustracyjnych w państwie polsko-litewskim i Prusach do początków XVII w.”

Wyniki konkursu na stypendia naukowe dla doktorantów finansowane w ramach projektu „Różność z jedności. Produkcja drzeworytów ilustracyjnych w państwie polsko-litewskim i Prusach do początków XVII w.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2018/31/B/HS2/00533).

Wyniki konkursu