Aktualności

Zmarł Profesor Andrzej Wyrobisz

Społeczność Wydziału z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Wyrobisza, historyka, wieloletniego pracownika naszego uniwersytetu.

Profesor Andrzej Wyrobisz urodził się w Krakowie w 1931 roku. Magisterium obronił w Instytucie Historycznym UW w 1955 roku, a doktorat w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w roku 1961, tamże też uzyskał habilitację w roku 1968. Od 1969 roku zatrudniony na Wydziale Historycznym UW – początkowo w Instytucie Historycznym, później w Instytucie Historii Sztuki. W latach 1976-1978 pełnił rolę zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego. W 1978 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a profesora zwyczajnego w 1995 r. Przez wiele lat związany był z redakcją „Przeglądu Historycznego”, którego redaktorem naczelnym został w roku 1993 i sprawował tę funkcję do roku 2003.
Profesor Andrzej Wyrobisz był autorem ponad 450 publikacji naukowych i popularnonau­kowych.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 22 października 2018 r. o godz. 13.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.